170/BC-UBND
Chi tiết văn bản
170/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia và biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc170.signed.pdf
 Trở về trang trước