50/GP-UBND
Chi tiết văn bản
50/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Winners Vina, địa chỉ tại Tiểu khu Nga Lộ 1, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 11/03/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT639642565-3-20221646903610695_(giangld)(10.03.2022_16h23p53)_signed.pdf
 Trở về trang trước