8946/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8946/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Vietfood Export.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT741398384-6-20221655865439851_(tungct)(22.06.2022_16h13p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước