147/GP-UBND
Chi tiết văn bản
147/GP-UBND
Cấp phép cho Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa, địa chỉ tại số 140 Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 31/10/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT66765836-10-20231698197641552_(giangld)(31.10.2023_13h49p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước