6487/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6487/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân về điều chuyển đất (công trình nước sạch sinh hoạt thị trấn Thọ Xuân)
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT743398989-5-20201590107973367_(chanth)(22.05.2020_13h39p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước