17481/UBND-CN
Chi tiết văn bản
17481/UBND-CN
Giao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT299169192-11-20231700208799825_(hieulv)(18.11.2023_10h26p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước