1832/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
1832/QĐ-BĐD
Giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT715053194-5-20201590119404224chanth22.05.2020_10h50p54_quyenpd_22-05-2020-11-01-50_signed.pdf
 Trở về trang trước