18507/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
18507/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Mắt
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT444921971-11-20211637056695816trangnt22.11.2021_21h56p12_tungdt_22-11-2021-22-31-43_signed.pdf
 Trở về trang trước