199/KH-UBND
Chi tiết văn bản
199/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 17/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT919425736-9-20201600243273239chanth16.09.2020_15h07p54_thinv_16-09-2020-15-16-08_signed.pdf
 Trở về trang trước