1293/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1293/QĐ-UBND
Quyết định về việc ủy quyền cho UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT87777418-4-20241711957469725hoangmc01.04.2024_15h32p58_tuandm_02-04-2024-11-09-16_signed.pdf
 Trở về trang trước