66/BC-UBND
Chi tiết văn bản
66/BC-UBND
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi; trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Sở Tư pháp, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/05/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc66_signed.pdf
 Trở về trang trước