97/KH-UBND
Chi tiết văn bản
97/KH-UBND
Kế hoạch xây dựng lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ Ĩ năm 2022
Ngày ban hành 16/04/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh97_signed.PDF
 Trở về trang trước