13587/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13587/UBND-NN
Giao tham mưu hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn phòng, chống và kiểm soát dịch châu chấu hại cây trồng
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13587.signed.pdf
 Trở về trang trước