3282/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3282/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 14/09/2023
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT720945508-9-20231694597139833hieulv14.09.2023_09h56p52_liemmx_14-09-2023-14-46-40_signed.pdf
 Trở về trang trước