15177/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
15177/UBND-KTTC
Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15177.signed.pdf
 Trở về trang trước