3/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3/CĐ-UBND
Công điện thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/01/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT613741996-1-20211611847407854chiennv28.01.2021_22h28p17_tuandm_28-01-2021-22-41-36_signed.pdf
 Trở về trang trước