7226/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7226/UBND-CN
Tham mưu đấu nối cửa hàng xăng dầu Trọng Phát vào Ql15 tại Km109+100 trái tuyến
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7226_signed.pdf
 Trở về trang trước