44/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
44/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vĩnh Lộc tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT16937642-2-20211613718639144tungct19.02.2021_14h46p25_giangld_19-02-2021-14-55-44_signed.pdf
 Trở về trang trước