13734/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13734/UBND-NN
Giao tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT311086090-9-20231694749451897_(tungct)(16.09.2023_09h07p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước