238/TB-UBND
Chi tiết văn bản
238/TB-UBND
Giới thiệu chức vụ và chữ ký của ông Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/12/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb238.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước