3839/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3839/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Sỹ Lân
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT152042936-9-20201600168013929_(xungnd)(15.09.2020_22h27p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước