14026/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14026/UBND-VX
Giao triển khai, tổ chức thực hiện Thông báo số 3566/TB-BVHTTDL ngày 20/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT732340462-9-20221663760396239_(thihv)(22.09.2022_08h41p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước