59/GP-UBND
Chi tiết văn bản
59/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải (có trụ sở tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ cho hoạt động của Nhà máy Chế biến hải sản xuất khẩu Long Hải
Ngày ban hành 08/04/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT976761951-4-20221649304518250tungct07.04.2022_15h07p52_giangld_08-04-2022-06-26-15_signed.pdf
 Trở về trang trước