3840/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3840/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đền Cô Đôi, xã Châu Lộc đến cầu Đò Lèn, xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT48342098-9-20201600179714764_quyennd_16-09-2020-07-28-34_signed.pdf
 Trở về trang trước