3242/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3242/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 27/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT934251841-9-20221663920937121_(giangld)(27.09.2022_16h09p37)_signed.pdf
 Trở về trang trước