10552/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
10552/UBND-KSTTHCNC
Triển khai thực hiện Công văn số 2286/BTP-VĐCXDPL ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT620188048-7-20211626768521348_(tungct)(21.07.2021_08h35p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước