8074/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8074/UBND-VX
Giao nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến với dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT557213248-6-20211623227575150_(chiennv)(10.06.2021_08h38p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước