44/2006/NQ-HĐND44
Chi tiết văn bản
44/2006/NQ-HĐND
Ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và xã hội
Ngày ban hành 28/07/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ44H§ND.doc
 Trở về trang trước