4676/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4676/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 22/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT924068146-11-20211637224453168_(giangld)(19.11.2021_16h25p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước