1986/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1986/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên chính
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT524380177-6-20211623238660879_tungdt_10-06-2021-00-17-00_signed.pdf
 Trở về trang trước