15/GP-UBND
Chi tiết văn bản
15/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy đối với Công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải và đầu tư xây dựng Xuân Thành
Ngày ban hành 06/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT279890729-12-20211640917707188_(giangld)(06.01.2022_12h33p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước