222/KH-UBND
Chi tiết văn bản
222/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT740670845-10-20201602635795404_quyenpd_14-10-2020-21-15-09_signed.pdf
 Trở về trang trước