4507/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4507/UBND-THKH
Giao hướng dẫn thực hiện dự án Trung tâm Logistics Bắc Trung bộ và Hạ tầng KCN số 6 tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT188418161-3-20211617092314684_(trangnt)(07.04.2021_14h19p22)_signed.pdf
 Trở về trang trước