3136/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3136/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Ngọc Hiền
Ngày ban hành 20/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT34324371-9-20221663406833305_thinv_20-09-2022-13-44-59_signed.pdf
 Trở về trang trước