597/UBND-VX
Chi tiết văn bản
597/UBND-VX
Giao tham mưu đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 96/SGTVT-TĐKHKT ngày 08/01/2021
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT210829132-1-20211610417438227_(chiennv)(12.01.2021_17h53p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước