7191/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7191/UBND-NN
Chủ trương thực hiện đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn các xã: Quảng Phú, Xuân Hòa, Tây Hồ, huyện Thọ Xuân.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT905750020-5-20231684918341303_(giangld)(25.05.2023_14h08p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước