12112/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12112/UBND-NN
Giao thẩm định điều lệ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12112.signed.pdf
 Trở về trang trước