923/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
923/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Ngày ban hành 21/03/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT819125507-3-20231679281892974_(giangld)(20.03.2023_18h07p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước