12873/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12873/UBND-VX
Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT968702572-9-20201600159404132_(chanth)(16.09.2020_07h18p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước