5634/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5634/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh lại tên dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất tại Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 13/12/2018
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT403257733-4-20211619498540983_(tungct)(29.04.2021_11h15p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước