6/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
6/2021/QĐ-UBND
Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/04/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT254978730-4-20211618823289783_liemmx_20-04-2021-10-59-02_signed.pdf
 Trở về trang trước