4469/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4469/UBND-KTTC
Giao tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT945256289-4-20241711955636546hoangmc01.04.2024_15h30p53_hoangmc_02-04-2024-07-45-03_signed.pdf
 Trở về trang trước