18610/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18610/UBND-CN
Giao triển khai các nội dung về bổ sung bến neo đậu cho tầu dịch vụ hậu cần vào quy hoạch cảng biển tại Công văn số 12407/BGTVT-KHĐT ngày 23/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT795498025-11-20211637720023519_(chiennv)(24.11.2021_15h10p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước