89/GP-UBND
Chi tiết văn bản
89/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc đối với Công ty TNHH Đá Tuấn Thịnh
Ngày ban hành 26/07/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT420996495-7-20231690257002474_(giangld)(26.07.2023_15h17p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước