5623/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5623/UBND-CN
Giao hoàn chỉnh Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định các quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT587385405-4-20211619578410826_trangnt_29-04-2021-09-33-14_signed.pdf
 Trở về trang trước