4/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4/CĐ-UBND
Triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ
Ngày ban hành 11/10/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd04_signed.PDF
 Trở về trang trước