6710/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6710/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đấu nối tạm phục vụ thi công công trình: Sửa chữa, cải tạo kênh bờ bao Điền Lư thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào ĐT.527C tại Km10+138.76 (T).
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT699737559-5-20241715673294279hieulv14.05.2024_15h52p55_hieulv_14-05-2024-21-20-43_signed.pdf
 Trở về trang trước