2217/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2217/QĐ-UBND
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ môi trường Ecotech thuê đất (đợt 1) tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt 500 tấn/ngày
Ngày ban hành 10/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2217_signed.pdf
 Trở về trang trước