87/KH-UBND
Chi tiết văn bản
87/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án: "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 05/04/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh87_signed.PDF
 Trở về trang trước