55/BC-UBND
Chi tiết văn bản
55/BC-UBND
Báo cáo Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 04 năm 2018
Ngày ban hành 26/04/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc55_signed.pdf
 Trở về trang trước